Advokat Harri Keränen begärd som försvarsadvokat för person som frikändes i Lunds tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagaren har efter att ny bevisning i form av SKY och ANOM presenterats beviljats resning till den tilltalades nackdel

Den 12 december 2022

Målet ska återupptas i Lunds tingsrätt i maj 2024. 

Comments are closed.