Loading
ADVOKAT OCH GRUNDARE

Harri Keränen

Advokat Harri Keränen är en försvarsadvokat i toppklass. Advokat Harri Keränen arbetar som försvarsadvokat och åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde.

Harri Keränen tog sin juristexamen år 2016 vid Uppsala universitet. Innan dess studerade han även retorik, kriminologi och statsvetenskap. Efter studierna började Harri på Advokatfirman Defens för att göra verklighet av sina försvarardrömmar. Därefter tog Harri nästa steg då han började arbeta på advokatbyrån Martin Cullberg där han började specialisera sig inom brottmål. Där stannade han till dess att han startade Advokatfirman Keränen AB. 

Harri har en gedigen erfarenhet som advokat i olika brottmål där han ständigt arbetar för dina rättigheter och alltid sätter dig som klient i fokus. Harri har även erfarenhet som expertkommentator i TV.

På fritiden ägnar sig Harri åt jakt, fiske och styrketräning.  

Harri Keränen har under åren som försvarsadvokat anlitats i ett flertal stora och uppmärksammade brottmål. Han har även drivit mål i Högsta förvaltningsdomstolen:

Shopping Basket