Loading
ADVOKATFIRMAN KERÄNEN

Tjänster

Är du kallad till förhör hos polisen? Då kan det vara bra att kontakta en försvarsadvokat. Om du är misstänkt för brott kan det vara bra att känna till att om det brott du är misstänkt för har fängelse i straffskalan har du som regel rätt till offentlig försvarare.

I en sådan situation bör du ringa mig så att jag kan ta kontakt polisen och förklara för dem att du önskar mig som din offentliga försvarare. Om du är misstänkt för brott har du rätt att begära vem som helst. Om jag har möjlighet att åta mig uppdraget så förordnar domstolen mig som din advokat, vilket något förenklat innebär att jag företräder dig genom hela processen och att staten betalar mina kostnader.

När jag blivit förordnad som din advokat och offentlig försvarare kommer vi att gå igenom ditt ärende innan polisförhöret så att du känner dig trygg med hur ett polisförhör går till, vad man ska tänka på samt att vi tillsammans planerar en försvarslinje.

Offentlig försvarare

Du har rätt till offentlig försvarare om du är anhållen, häktad eller om du är misstänkt för brott som kan ge minst sex månaders fängelse.

Du kan även ha rätt till offentlig försvarare om det:

  • behövs med hänsyn till utredningen kring brottet
  • finns risk för att du döms till allvarligare straff än böter eller villkorlig dom eller en kombination av dem
  • behövs med hänsyn till dina personliga förhållanden eller vad målet rör.

Om du väljer mig som din offentliga försvarare kommer jag att vara med dig under hela processen från första polisförhöret och har då möjlighet att ge dig råd om ditt ärende så du känner dig trygg i en annars jobbig situation. Jag som din offentliga försvarare går igenom polisens förundersökning och kan även själv vidta utredningsåtgärder eller begära att polisen gör det. Jag som din offentliga försvarare är även med och hjälper dig inför och under en eventuell rättegång och försvarar dig mot åklagarens påståenden.

Som huvudregel betalar staten mina kostnader som offentlig försvarare och bara om du har inkomst över ett visst belopp kan du behöva betala hela eller delar av kostnaderna.

Privat försvarare

Om du blir nekad offentlig försvarare har du alltid rätt att anlita mig som din privata försvarare. Du får då stå för mina kostnader på egen hand. I vissa fall kan ha rätt att få tillbaka samtliga eller delar av kostnaderna av staten.

Privat försvar kan även handla om exempelvis resningsansökningar eller utredningar åt företag gällande olika straffrättsliga frågor.

Har du eller någon du känner blivit utsatt för brott har du rätt att begära en egen advokat, ett målsägandebiträde. Om du anlitar mig som ditt målsägandebiträde har jag expertkunskap om vad som krävs för att få personen som utsatt dig för brott fälld, samt expertkunskap om de eventuella skadeståndsfrågor som kan uppstå så att du som offer får det du har rätt till.

Att bli utsatt för brott är för de flesta en både obehaglig och kränkande upplevelse som kan ge svåra psykiska men. Att ha en erfaren och skicklig advokat som målsägandebiträde vid sin sida kan göra att polisförhör och en rättegång blir en mindre jobbig upplevelse. Dessutom går målsägandebiträdet in och biträder åklagaren om du vill, vilket innebär att
målsägandebiträdet går in som en ”extra åklagare” och gör allt som är möjligt för att få den misstänkte gärningspersonen dömd för brottet.

Målsägandebiträde

När jag arbetar som målsägandebiträden är jag alltid aktiv i utredningen och ser till att du som målsägande får dina intressen tillvaratagna. Jag går igenom förundersökningen och gör en bedömning av bevisningens styrka. Om det går att förbättra utredningen i någon mån så lämnar jag alltid förslag till utredarna om detta. Det viktigaste för mig som ditt målsägandebiträde är att du som brottsoffer ska känna dig trygg och att du har ett målsägandebiträde som kämpar för dig.

Jag har stor erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och är van att hjälpa personer som har blivit utsatta för brott. Eftersom jag även har lång erfarenhet som försvarsadvokat har jag möjlighet att kunna förutse hur försvaret kommer läggas upp och på så sätt kunna bistå med det bästa motförsvaret.

Jag har anlitats som målsägandebiträde i flertalet uppmärksammade mål, däribland:

  • Som målsägandebiträde för flertal familjer i medialt uppmärksammat mål där SAS-anställd dömdes för grov mordbrand.
  • Som målsägandebiträde för person som utsattes för mordförsök genom ett flertal knivhugg. Den tilltalade dömdes för mordförsök i Svea hovrätt.
  • Som målsägandebiträde för person som utsattes för synnerligen grov misshandel. Den tilltalade dömdes för brotten i både tingsrätt och hovrätt.
  • Som målsägandebiträde för person som utsattes för flera fall av våldtäkt. Den misstänkte frikändes i tingsrätten men hovrätten dömde gärningsmannen.
  • Som målsägandebiträde för familjen till en person som blev dödad av en traktor i centrala Stockholm. Den tilltalade dömdes för brottet.

Privat ombud

Om du blir nekad målsägandebiträde har du alltid rätt att anlita mig som ditt privata ombud. Jag kommer då stötta dig i processen som ett målsägandebiträde. Du får då stå för mina kostnader på egen hand.

Har du blivit tilldelad en advokat som du är missnöjd med?

Du har rätt att begära byte av offentlig försvarare och målsägandebiträde om det finns särskilda skäl, detta stadgas i:

21 kap 6 § rättegångsbalken
En offentlig försvarare får entledigas av rätten om behovet av offentlig försvarare upphör eller om det finns något annat skäl för det. Om den misstänkte utser en annan försvarare, ska den offentliga försvararen entledigas om det inte skulle medföra synnerlig olägenhet.

Ett byte av offentlig försvarare får beslutas av rätten, om det finns särskilda skäl. Om en offentlig försvarare har bytts ut en gång, får ett nytt byte ske bara om det finns synnerliga skäl.

Jag har vid ett stort antal fall tagit över mål i domstol efter att klienter varit missnöjda med sin tidigare försvarare eller målsägandebiträde. Enligt mig är det viktigt att du som klient är representerad av en person som är specialist på brottmål.

Om du är missnöjd med din offentliga försvarare eller målsägandebiträde kan du vända dig till mig så hjälper jag dig att begära byte hos domstolen. För det fall tingsrätten avslår din begäran om byte har du alltid rätt att överklaga det beslutet till högre rätt.

Jag föreläser inom flera olika områden inom brottmål, särskilt kring frågan om rätten till offentlig försvarare. Jag föreläser på universitet och skolklasser i de äldre åldrarna.

Kontakta mig gärna och berätta vilken typ av föreläsning du önskar.

Är du misstänkt eller utsatt för brott?

Kontakta Advokatfirman Keränen på telefon 08-999 334

Shopping Basket