Tingsrätten frikänner klient för grovt dopningsbrott

Klienten var misstänkt för innehav av stora mängder dopningsmedel i en container som låg i anslutning till klientens bostad. Klienten förnekade all kännedom om dopningsmedlen och försvaret kunde visa att andra personer haft tillgång till containern varpå åtalet ogillades.

Comments are closed.