Resningsärende angående synnerligen grovt narkotikabrott inleds i Lunds tingsrätt

Klienten frikändes för synnerligen grovt narkotikabrott av Lunds tingsrätt i december 2020, åklagaren överklagade inte domen som vann laga kraft. Åklagaren ansökte om resning till nackdel för den tilltalade efter att åklagaren fått information om ny bevisning i form av chattar från ANOM och SKY-ECC. Målet återupptogs i Lunds tingsrätt med start den 4 juni 2024.

Comments are closed.